De oorsprong van het Herdenkingsbos De Vlinder

Vroeg of laat maken we het allemaal mee, een dierbaar iemand overlijdt veel te vroeg.. Soms heel onverwacht, aan kanker of een andere slopende ziekte.

 

Het overkwam ook het echtpaar van der Linden. Zij cremeerden in 2004 hun 26 jarige zoon die overleed aan kanker. In de droevige periode die volgde, ervoeren zijn ouders hoe belangrijk het is een bijzondere, rustige plek te hebben waar je een dierbare kunt herdenken. Ze realiseerden zich dat iedereen die een dergelijk groot verlies lijdt, hier veel baat bij kan hebben. Om deze reden richtten zij de Stichting Herdenkingsbos De Vlinder op.

 

Het doel van deze stichting is op het eiland van Dordrecht een plek realiseren waar mensen die een dierbare hebben verloren in zijn of haar gedachtenis een boom kunnen planten. Het planten en zien groeien van een boom is van grote symbolische waarde omdat het leven als het ware een beetje wordt doorgegeven.

 

Het helpt mensen in hun rouwproces. Ze creeëren met elkaar een natuurlijke rustige omgeving, waar je als nabestaande kunt komen om een overladen dierbare te gedenken. Op elk moment, in stilte en met slechts gelijkgestemden om je heen.

 

De gemeente heeft inmiddels een stuk grond in de Dordtse Biesbosch ter beschikking gesteld voor het planten van bomen bij de Elsen in de Louise- en Cannemanspolder. Staatbosbeheer zal het bos onderhouden. Bomen die binnen 10 jaar doodgaan zullen worden vervangen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om op een gedenkplaat de namen te vermelden voor wie een boom is geplant. Er zal een ontmoetingsplaats worden gerealiseerd, alsmede een rolstoelvriendelijk toegangspad.