Ons herdenkingsbos is vol.

Wij krijgen via ons secretariaat regelmatig de vraag gesteld of het nog mogelijk is om een boom te planten. Het Herdenkingsbos is echter vol. 

 

Het is niet meer mogelijk om nieuwe bomen te planten. Degene die al een boom hadden aangemeld voor de plantdag van vorig jaar die door Corona niet door kon gaan, zijn de laatsten die hun boom kunnen planten. Zij ontvangen de data waarop deze plantdag plaats gaat vinden persoonlijk van ons.

 

Wij kunnen dan ook niet meer ingaan op deze verzoeken.

 

Het bestuur
Plantdag 11 december kan niet doorgaan

 

Hoe spijtig we het ook vinden, we moeten helaas de plantdag op 11 december annuleren. Vanochtend is er bij Staatsbosbeheer overleg geweest en het resultaat daarvan is dat zij het niet toestaan gezien de corona-ontwikkelingen om met grote groepen bij elkaar komen. Deze en alle andere gelijkende activiteiten zijn per direct stopgezet voor in ieder geval de komende weken.

Wij hadden ons voorgesteld dat met medewerking van jullie door naar drie sessies te gaan het zou lukken om jullie bomen een plek te geven, en daarmee tevens de gedachte aan degene ter ere van wie de boom geplant wordt. Het is ons niet gegund. Toch kijken we gelijk vooruit:

1. De plantdag wordt verplaatst naar 26 maart 2022 voor iedereen die geen eik heeft                gekozen

 

2. Voor degenen die wel een eik willen planten wordt de plantdag met een jaar uitgesteld          naar november/december 2022. Of u kunt ook in plaats van een eik kiezen voor een              andere boom (zwarte els, esdoorn of linde) zodat toch in maart geplant kan worden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u ons natuurlijk altijd mailen  Het secretariaat is bereikbaar via info@vlinderbos-dordrecht.nl

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Herdenkingsbos De Vlinder,

Adrie & Marian van der Linden

 

Henk Tazelaar

Hens Burger

Irene Koene

 
Inschrijving gesloten

Inschrijvingen gesloten

 

Ons bos is in de loop der jaren steeds verder gegroeid. We zitten nu rond de 300 bomen en inmiddels is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. De volgende plantdag op 21 november zal daarom de allerlaatste zijn. 

Het voelt voor ons een beetje dubbel. Doorgroeien zou mooi zijn maar helaas is de grond die grenst aan het bos hier niet geschikt voor. Tegelijkertijd zijn we trots op wat we bereikt hebben. We hebben ervoor kunnen zorgen dat het bos voor veel mensen een plek is om stil te staan bij mensen die zij verloren hebben. En de bomen zullen verder groeien zodat de plek steeds waardevoller zal worden.

 

Onze stichting blijft voor het bos zorgen, samen met Staatsbosbeheer. Wilt u contact over ons bos dan kunt u mailen met onze secretaris Irene Koene via info@vlinderbos-dordrecht.nl. 

 

Het bestuur van Herdenkingsbos De Vlinder

 


Datum volgende plantdag is 21 november 2020

De datum voor de volgende plantdag is bekend. Deze zal plaatsvinden op 21 november 2020. Tot 11 oktober 2020 is inschrijven mogelijk.

Wij verzoeken u vriendelijk uw inschrijving pas te doen als u zeker bent van de tekst die op het plaatje moet komen. Dat kan dus tot 11 oktober2020.

Wij adviseren u niet meer dan 5 regels tekst van maximaal 45 tekens aan te leveren. Wilt u naast tekst ook een speciale afbeelding laten graveren? Dan komen er meerkosten bij afhankelijk van de grootte. U ontvangt ter bevestiging van uw inschrijving een bevestigingsmail. Het kan voorkomen dat door uw virusscanner deze mail in uw spambox terecht komt. Ontvangt u geen mail en is hij ook niet in uw spam box terecht gekomen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat, mevrouw Irene Koene. info@vlinderbos-dordrecht.nl. Daar kunt u ook terecht voor alle vragen omtrent ons Herdenkingsbos De Vlinder.

Het bestuur van Herdenkingsbos De Vlinder

 
Er is nu ook een verhard pad voor rolstoelgebruikers aangelegd
Eric Baars schenkt Vlinderbos prachtige bankjes

De man, die vanaf het eerste begin namens Staatsbosbeheer betrokken is bij ons Vlinderbos, Eric Baars, werkt 40 jaar bij Staatsbosbeheer. Ter ere van dat jubileum kreeg hij 1000 euro, te besteden aan een goed doel. Daar hoefde Eric niet lang over na te denken. Dat werd ons Vlinderbos! Hij schonk ons prachtige bankjes. Natuurlijk staat zijn naam erop gegraveerd. 

Tijdens het openingswoord op de plantdag van afgelopen zaterdag bedankte plaatsvervangend voorzitter Henk Tazelaar Eric.

Het bestuur bedankt Eric voor deze geweldige gift.

klik voor de fotoserie hier

 

 
Gelieve in te schrijven als alle gegevens compleet zijn

Wij verzoeken u vriendelijk uw inschrijving pas te doen als u zeker bent van de tekst die op het gedenkplaatje dient te komen. Denkt u alstublieft goed na over deze tekst. Inschrijven kan tot 9 februari 2020. Weet u de tekst nog niet wacht dan aub met inschrijven. Wij sturen de tekst gelijk door naar de graveur.

 


Stichting Herdenkingsbos de Vlinder

De Stichting Herdenkingsbos De Vlinder is opgericht met het doel om nabestaanden een boom te kunnen laten planten ter nagedachtenis aan hun ontvallen dierbaren.

Stichting Herdenkingsbos de Vlinder heeft in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer te Dordrecht grond beschikbaar gekregen voor het planten van bomen in het natuurgebied De Elzen in de Louise en -Cannemanpolder.

Staatsbosbeheer verzorgt de bomen en draagt zorg voor het onderhouden van het bos. Bomen die binnen 10 jaar doodgaan zullen door Staatsbosbeheer worden vervangen.

De Stichting verzorgt de aanvragen en de plantdagen. Het is ook mogelijk om op een gedenkplaat met tekst de naam of namen te vermelden van diegene voor wie de boom is geplant.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een gedenkplaat met eventueel een tekst te plaatsen.

Er zal naast een ontmoetingsplaats ook een rolstoelvriendelijk toegangspad worden gerealiseerd. Dat pad zal vanaf de parkeerplaats direct toegankelijk zijn.

De eerste plantdag zal worden gehouden op Zaterdag 23 November 2013.

De tweede plantdag vindt plaats in maart 2014. De precieze datum volgt binnenkort

 
Kort filmpje over de eerste 2 plantdagen en aankondiging van 22 november a.s.

Op het youtubekanaal van onze fotograaf vindt u een kort filmpje over de eerste plantdag en de opening van het herdenkingsbos en de 2e plantdag. Ook wordt de 3e plantdag van 22 november a.s. aangekondigd, die natuurlijk al lang achter de rug is maar u krijgt zo wel een goed beeld wat een plantdag inhoudt

Klik hier voor het filmpje   (als u de beeldinstellng op 1080HP zet, dan heeft u de beste kwaliteit)


Het bos De Elzen

Het bos De Elzen is opnieuw ingericht en opgeknapt door Staatsbosbeheer. In dit bos zijn ecologische oevers aangelegd, de ruiterpaden en wandelpaden zijn verbeterd en een deel van het (eenvormige) populierenbos is omgevormd tot een gevarieerde bosrand.

Wandelaars, die regelmatig De Elzen bezoeken, hadden die wens bij Staatsbosbeheer kenbaar gemaakt. Tevens is een deel van de oevers van de watergangen onder handen genomen. Door grond af te schrapen ontstaan er glooiende oevers waar moerasplanten zoals riet, lisdodde en kattenstaart van zullen profiteren.

Verder is de wilgenhouten tunnel van het speelbos bij het paviljoen De Viersprong hersteld en zijn er slagbomen op het terrein geplaatst, om het inrijden met auto's te voorkomen. Rondom het speelbos zijn er bovendien afvalbakken geplaatst en is er een nieuwe steiger gemaakt bij het trekvlot. Ook is er in De Elzen een nieuw ruiterpad aangelegd.

Staatsbosbeheer heeft Roy Mes aangesteld als veldmedewerker. Zijn werkgebied bestaat uit De Elzen, de Louisapolder en de Tongplaat. 

Verbetering 

Uit gesprekken met mensen in het bos en tijdens voorlichtingsavonden en excursies bleek dat de bezoekers het bos saai vonden en dat ze graag een natuurlijk en avontuurlijk bos wilden.

Daarom ging de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland, waterschap de Hollandse Delta en Staatsbosbeheer aan de slag om het bos De Elzen te verbeteren.

De verbetering heeft de volgende doelen:

- waterkwaliteit verbeteren door natuurvriendelijke oevers

- natuur bij de stad brengen

- recreatie versterken

 


 

Marian en Adrie van der Linden hebben vandaag als eerste een boom geplant. Zij plantten deze boom voor hun in 2004 overleden zoon Ron (26). 

 


Kort filmpje waarin Marian van der Linden wordt gevraagd naar het VlinderbosDe oorsprong van het Herdenkingsbos De Vlinder

Vroeg of laat maken we het allemaal mee, een dierbaar iemand overlijdt veel te vroeg.. Soms heel onverwacht, aan kanker of een andere slopende ziekte.

Het overkwam ook het echtpaar van der Linden. Zij cremeerden in 2004 hun 26 jarige zoon die overleed aan kanker. In de droevige periode die volgde, ervoeren zijn ouders hoe belangrijk het is een bijzondere, rustige plek te hebben waar je een dierbare kunt herdenken. Ze realiseerden zich dat iedereen die een dergelijk groot verlies lijdt, hier veel baat bij kan hebben. Om deze reden richtten zij de Stichting Herdenkingsbos De Vlinder op.