Voorpagina

Een overzicht van alle bomen, gezien vanuit de ingang
Inschrijving plandag 23 maart gesloten.

Geplaatst op Donderdag 14 Februari 2019.

Inchrijven voor de plantdag van 23 maart a.s. is niet meer mogelijk. U kunt wel voor de plantdag van 23 november a.s inschrijven. Dat kan nog tot 10 oktober 2019.
Datum volgende plantdag is 23 november 2019

Geplaatst op maart 2019.

De datum voor de volgende plantdag is bekend. Deze zal plaatsvinden op 23 november 2019. Tot 10 oktober 2019 is inschrijven mogelijk.

Wij verzoeken u vriendelijk uw inschrijving pas te doen als u zeker bent van de tekst die op het plaatje moet komen. Dat kan dus tot 10 oktober 2019.

wij adviseren u niet meer dan 5 regels tekst van maximaal 45 tekens aan te leveren. Wilt u naast tekst ook een speciale afbeelding laten graveren? Dan komen er meerkosten bij afhankelijk van de grootte.

U ontvangt ter bevestiging van uw inschrijving een bevestigingsmail. Het kan voorkomen dat door uw virusscanner deze mail in uw spam box terecht komt. Ontvangt u geen mail en is hij ook niet in uw spam box terecht gekomen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat. info@vlinderbos-dordrecht.nl

Daar kunt u ook terecht voor alle vragen omtrent ons Herdenkingsbos De Vlinder.

Het bestuur van Herdenkingsbos De Vlinder

 
De plantdag van 21 november is achter de rug. Het weer zat in de ochtendsessie niet mee. Het regende erg hard en er stond een koude wind. Toch was de opkomst heel erg groot. Dat doet ons als bestuur erg goed. We hebben inmiddels de 100e boom in de grond van het Herdenkingsbos mogen neerzetten. De middagsessie was, qua weer, een stuk beter. Ook hier waren ruim 150 personen aanwezig.

Er staat een korte fotoserie van de ochtend -en de middagsessie op onze Facebookpagina.

Alle deelnemers ontvangen via het secretariaat de gegevens om alle gewenst foto's te bekijken en te ontvangen. 

 
Inschrijving 21 november gesloten

Geplaatst op Dinsdag 13 Oktober 2015.

De inschrijving is gesloten. Op 21 november zullen er weer ruim 30 bomen worden geplant. Alle inschrijvers krijgen persoonlijk bericht wanneer (in de morgen of in de middag) er zal worden geplant. Het wordt weer een hele bijzondere dag waarop

 Gelieve in te schrijven als alle gegevens compleet zijn

Geplaatst op Zondag 29 Maart 2015.

Wij verzoeken u vriendelijk uw inschrijving pas te doen als u zeker bent van de tekst die op het gedenkplaatje dient te komen. Denkt u alstublieft goed na over deze tekst. Inschrijven kan tot 12 oktober. Weet u de tekst nog niet wacht dan aub met inschrijven. Wij sturen de tekst gelijk door naar de graveur.

 
Volgende plantdag 21 november a.s.

Geplaatst op Zondag 29 Maart 2015.

Het bestuur van Stichting Herdenkingsbos De Vlinder heeft bekend gemaakt dat de volgende plantdag op 21 november a.s. zal plaatsvinden. De sluitingsdatum is 12 oktober.

Wij zijn genoodzaakt, door stijgende kosten en ondere andere de extra aanschaf van gaas (ter bescherming van de boom tegen het graven van de loslopende honden) om het bedrag voor het planten van een boom te verhogen tot €425,-

 
Fotoserie's van plantdag 28 maart nu te zien

Geplaatst op Zondag 29 Maart 2015.

 

De fotoserie van de ochtend en de middag zijn te zien op facebook en op de fotosite van de fotograaf Bram de Muijnck  

 
Indrukwekkende plantdag 28 maart achter de rug, 21 november a.s. gaan we opnieuw planten

Geplaatst op Dinsdag 28 maart 2015.

Vandaag, 28 maart 2015, hebben we 10 nieuwe bomen geplant in ons Herdenkingsbos De Vlinder. Daarmee komt het totaal op 80 bomen. Het was een indrukwekkende dag waarbij het weer niet echt meewerkte. De opkomst was opnieuw zeer overweldigend. Rondom het water staan nu 80 bomen en het voorjaar komt eraan. Dat betekent dat het niet lang duurt of de blaadjes aan de bomen krijgen een mooie voorjaarskleur. De volgende plantdag is gepland op 21 november a.s. De sluitingsdatum is 12 oktober. Vanaf heden is de inschrijving gestart. 

 
Succesvolle plantdag op 22 november

Geplaatst op Woensdag 26 November 2014.

 

Op zaterdag 22 november kunnen we als bestuur van het Herdenkingsbos De Vlinder terugkijken op een geslaagde dag waarbij 30 nieuwe bomen zijn geplant. Het bos groeit en staat volop in bloei. De bankjes en de waterpartij geven bezoekers van het bos de gelegenheid om op een bijzondere manier de dierbaren te herdenken.  Wanneer de volgende plantdag plaats zal vinden is nog niet bekend. Volgt u onze berichten op de website en de facebookpagina. 

 Kort filmpje over de eerste 2 plantdagen en aankondiging van 22 november a.s.

Geplaatst op Maandag 20 Oktober 2014.

Op het youtubekanaal van onze fotograaf vindt u een kort filmpje over de eerste plantdag en de opening van het herdenkingsbos en de 2e plantdag. Ook wordt de 3e plantdag van 22 november a.s. aangekondigd.

Klik hier voor het filmpje   (als u de beeldinstellng op 1080HP zet, dan heeft u de beste kwaliteit)
30 NIEUWE BOMEN OP PLANTDAG 22 NOVEMBER A.S.

Geplaatst op Maandag 18 Oktober 2014.

 

30 nieuwe bomen zullen er op 22 november worden geplant.

 

 


 

Marian en Adrie van der Linden hebben vandaag als eerste een boom geplant. Zij plantten deze boom voor hun in 2004 overleden zoon Ron (26). 

 
Kort filmpje waarin Marian van der Linden wordt gevraagd naar het Vlinderbos

Geplaatst op Zondag 24 November 2013.


Stichting Herdenkingsbos de Vlinder

De Stichting Herdenkingsbos De Vlinder is opgericht met het doel om nabestaanden een boom te kunnen laten planten ter nagedachtenis aan hun ontvallen dierbaren.

Stichting Herdenkingsbos de Vlinder heeft in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer te Dordrecht grond beschikbaar gekregen voor het planten van bomen in het natuurgebied De Elzen in de Louise en -Cannemanpolder.

Staatsbosbeheer verzorgt de bomen en draagt zorg voor het onderhouden van het bos. Bomen die binnen 10 jaar doodgaan zullen door Staatsbosbeheer worden vervangen.

De Stichting verzorgt de aanvragen en de plantdagen. Het is ook mogelijk om op een gedenkplaat met tekst de naam of namen te vermelden van diegene voor wie de boom is geplant.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een gedenkplaat met eventueel een tekst te plaatsen.

Er zal naast een ontmoetingsplaats ook een rolstoelvriendelijk toegangspad worden gerealiseerd. Dat pad zal vanaf de parkeerplaats direct toegankelijk zijn.

De eerste plantdag zal worden gehouden op Zaterdag 23 November 2013.

De tweede plantdag vindt plaats in maart 2014. De precieze datum volgt binnenkort

 
Het bos De Elzen

Geplaatst op Woensdag 31 Juli 2013.

Het bos De Elzen is opnieuw ingericht en opgeknapt door Staatsbosbeheer. In dit bos zijn ecologische oevers aangelegd, de ruiterpaden en wandelpaden zijn verbeterd en een deel van het (eenvormige) populierenbos is omgevormd tot een gevarieerde bosrand.

Wandelaars, die regelmatig De Elzen bezoeken, hadden die wens bij Staatsbosbeheer kenbaar gemaakt. Tevens is een deel van de oevers van de watergangen onder handen genomen. Door grond af te schrapen ontstaan er glooiende oevers waar moerasplanten zoals riet, lisdodde en kattenstaart van zullen profiteren.

Verder is de wilgenhouten tunnel van het speelbos bij het paviljoen De Viersprong hersteld en zijn er slagbomen op het terrein geplaatst, om het inrijden met auto's te voorkomen. Rondom het speelbos zijn er bovendien afvalbakken geplaatst en is er een nieuwe steiger gemaakt bij het trekvlot. Ook is er in De Elzen een nieuw ruiterpad aangelegd.

Staatsbosbeheer heeft Roy Mes aangesteld als veldmedewerker. Zijn werkgebied bestaat uit De Elzen, de Louisapolder en de Tongplaat. 

Verbetering 

Uit gesprekken met mensen in het bos en tijdens voorlichtingsavonden en excursies bleek dat de bezoekers het bos saai vonden en dat ze graag een natuurlijk en avontuurlijk bos wilden.

Daarom ging de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland, waterschap de Hollandse Delta en Staatsbosbeheer aan de slag om het bos De Elzen te verbeteren.

De verbetering heeft de volgende doelen:

- waterkwaliteit verbeteren door natuurvriendelijke oevers

- natuur bij de stad brengen

- recreatie versterken

 
De oorsprong van het Herdenkingsbos De Vlinder

Geplaatst op Dinsdag 30 Juli 2013.

Vroeg of laat maken we het allemaal mee, een dierbaar iemand overlijdt veel te vroeg.. Soms heel onverwacht, aan kanker of een andere slopende ziekte.

Het overkwam ook het echtpaar van der Linden. Zij cremeerden in 2004 hun 26 jarige zoon die overleed aan kanker. In de droevige periode die volgde, ervoeren zijn ouders hoe belangrijk het is een bijzondere, rustige plek te hebben waar je een dierbare kunt herdenken. Ze realiseerden zich dat iedereen die een dergelijk groot verlies lijdt, hier veel baat bij kan hebben. Om deze reden richtten zij de Stichting Herdenkingsbos De Vlinder op.