Betalen

Hoe kan ik betalen?

Geplaatst op Maart 2018.

Nadat u de mail van ons heeft ontvangen dat uw aanvraag is gedaan (check ook de spambox), verzoeken wij u het geld (Prijs 425,--)

over te maken op onze rekening:

IBAN nummer NL 60 ABNA0410013242 t.a.v. Stichting Herdenkingsbos De Vlinder.

Onder vermelding van de datum van de plantdag en de naam van de aanvrager.

De betaling voor de volgende plantdag van 24 november 2018 dient 6 weken van tevoren binnen te zijn, in dit geval op 5 oktober 2018.

Mocht u vragen hebben over de betaling of over de boom-aanvraag, dan kunt u onze secretaris, mevrouw I. Koene mailen. info@vlinderbos-dordrecht.nl 

Het bestuur